top of page

VOOR WIE

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bied ik psychologische hulp in de vorm van Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)

binnen de zorgverzekeringswet en ook particulier. U kunt dus ook zonder verwijzing bij mij terecht voor kortdurende en langdurende behandeling en coaching.


De kortdurende psychologische hulp (GB GGZ) is gericht op klachten/problemen in het hier-en-nu. 
Psychologische zorg richt zich op het behandelen en voorkomen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Een ander woord hiervoor is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Wanneer er behandeling nodig is in de gespecialiseerde GGZ, zal ik u doorverwijzen.


Reden voor aanmelding kunnen zijn:

 • Angsten

 • Depressieve klachten

 • Trauma/ingrijpende gebeurtenis

 • Problemen met het zelfbeeld

 • Een eetstoornis

 • Slaapproblemen

 • Middelengebruik

Daarnaast bied ik individuele begeleiding aan volwassenen. Zie het tabblad begeleiding voor meer informatie.EXCLUSIE CRITERIA

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kan ik u niet goed genoeg helpen. Ik verwijs u dan door naar een andere praktijk of instelling.

 • dementie

 • pervasieve ontwikkelingsstoornis

 • psychotische stoornis

 • ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kunt u terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

bottom of page