top of page

BEGELEIDING

Begeleiding individueel

Heeft u een beperking waardoor u in het dagelijks leven extra hulp nodig heeft? Dan kunt u individuele begeleiding aanvragen.

Wat hoort er bij begeleiding individueel?
Individuele begeleiding vindt plaats in een 1-op-1 situatie in de eigen leefomgeving. U kunt ondersteuning krijgen bij onder andere:

Hulp bij praktische zaken

 • Herstellen van structuur in de dagelijkse routine

 • Dag- en nachtritme bewaken en herstellen

 • Woonbegeleiding

 • Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist, e.d.

 • Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of familiebezoek

 • Financiën

 • Lichamelijke gezondheid

 • Dag- en weekplanning maken

 • Psychische gezondheid

 • Werk en activiteiten (boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd)

 • De administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort)

 • Post afhandelen

 • Regelen van ingrijpende gebeurtenis, zoals een verhuizing.

Dagbesteding

Bij dagbesteding werken we aan één of meerdere doelen:

 • Werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen regie

 • Aangaan en onderhouden van sociale contacten

 • Verkrijgen van een goede dagstructuur

 • Verkrijgen van een realistischer zelfbeeld en zelfvertrouwen

 • Afleiding

 • Werken aan betere zelfzorg

 • Werken aan de fysieke conditie


Contacten en communicatie

 • Praten over zingeving

 • Contact zoeken met mensen in de omgeving

 • Begrijpen wat anderen zeggen en uzelf verstaanbaar maken

 • Vaardigheden oefenen zoals lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal

 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen​

WAAR KUNT U BEGELEIDING INDIVIDUEEL AANVRAGEN?

Bij de gemeente

Individuele begeleiding van volwassenen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wetten uit. Daarom vraagt u individuele begeleiding bij de gemeente aan.

Er zijn wel verschillen tussen wat gemeenten vergoeden en wat niet. Wilt u zelf bepalen naar welke zorgorganisatie u gaat? Dan kunt u bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

HOE VRAAGT U EEN PGB AAN BIJ DE GEMEENTE?

 1. U kunt via uw gemeente een aanvraag doen voor individuele begeleiding. Dit kunt u aanvragen op de website van uw gemeente met uw Digid.

 2. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’. De gemeente onderzoekt uw aanvraag. Dit mag maximaal 8 weken duren.

 3. U krijgt een verslag van het onderzoek. Als u het eens bent met wat hierin staat, ondertekent u het verslag. Als u het niet eens bent met het verslag, ondertekent u het verslag niet. U schrijft er wel bij waarom u het er niet mee eens bent.

 4. Nadat u het verslag heeft teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of u de
  gevraagde hulp krijgt. Indien u recht heeft op individuele begeleiding wordt er een
  beschikking afgegeven. Ook hoort u dan of u voor die hulp een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt, waarmee u zelf beslist welke zorgverlener u kiest. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Heeft u bij de aanvraag hulp nodig, dan help ik u daar graag bij.

HOE BETAALT DE GEMEENTE HET PGB UIT?

U krijgt het PGB van de gemeente niet op uw eigen bankrekening gestort. U betaalt uw zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf 1 januari 2024 is het maximum uurtarief 77,00 euro als het een professionele zorgverlener betreft.

Er is een eigen bijdrage. Bent u ouder dan 18 jaar, dan betaalt u voor de hulp van de gemeente een eigen bijdrage. Het CAK incasseert die eigen bijdrage van maximaal 20,60 euro per maand. Het maakt voor uw eigen bijdrage niet uit hoeveel hulp u krijgt, hoeveel u verdient en of u spaargeld hebt. U mag de eigen bijdrage niet met uw PGB betalen.

bottom of page