top of page
Therapy Office
Atypisch breda psycholoog emdr

HULP BIJ SCHULDEN EN JURIDISCH ADVIES

TOT JE RECHT.

Zoals we inmiddels weten kunnen schulden een grote invloed hebben op onze mentale gezondheid. Ook blijkt uit bevolkingsonderzoek dat moeilijk aflosbare schulden kunnen leiden tot verschillende psychische problemen zoals depressies, alcoholproblemen en angststoornissen. 


Omdat schulden een grote invloed kunnen hebben op je mentale gezondheid vinden wij van Atypisch het belangrijk dat daar ook aandacht voor is. 

Wij hebben daarom bewust gekozen om een samenwerkingsverband te starten met Tot Je Recht. Zij kunnen je ontlasten van schuldeisers en een schuldhulpverleningstraject starten.

Maar ook als je juridische problemen hebt of van welke aard dan ook dan kun je daar terecht. 

Neem contact op met Tot Je Recht voor persoonlijk advies.

https://totjerechtbewind.nl/Contact/

bottom of page